PRÍPRAVA PRE VÝSADBU

pred úpravou

pred úpravou

pred úpravou

pred úpravou

po prvej fáze

po prvej fáze

po prvej fáze

po prvej fáze