REALIZÁCIA TERÉNNYCH ÚPRAV

pôvodný stav

pôvodný stav

pôvodný stav

pôvodný stav

počas úprav

počas úprav

počas úprav

počas úprav

po realizácii

po realizácii